Lesoochranárske zoskupenie VLK

Kampaň o NIČOM

Ako sme filozofiu celej značky vystihli jedným slovom

Lesoochranárske zoskupenie VLK už viac ako 20 rokov bojuje za lesy na Slovensku. Medzi ochranármi majú unikátnu pozíciu: tvrdia, že príroda si najlepšie poradí sama a preto sú odporcami nielen výrubov, poľovačiek a postrekov, ale napríklad aj vysádzania. Jedným z ich hlavných cieľov je vytvárať takzvané bezzásahové územia.

Ako neštátna organizácia sú závislí od pomoci každého z nás. Ako ľuďom vysvetliť, o čo VLKu ide a získať od nich potrebné finančné prostriedky? Ideálne čo najjednoduchšie.

Preto sme celú filozofiu dostali do jedného krátkeho slova. NIČ. Lebo VLKu ide skrátka o to, aby sa s lesmi nerobilo NIČ. Ľudí sme tak začali vyzývať, aby prispievali na NIČ.

Pripravili sme emotívne video o NIČOM vyskladané z autentických záberov na bezzásahové lesy, ktoré celú myšlienku uviedlo. Vznikla stránka vsetkoprenic.sk. Vytvorila sa Petícia za NIČ. VLK chodí po celom Slovensku a na námestiach rozkladá stánky označené veľkými nápismi NIČ. Slovo NIČ pravidelne používa vo svojej komunikácii a dostalo sa už aj do slovníka jeho sympatizantov. Dokonca aj nepriateľov. Mimochodom, jeho frekvencia v slovenskom jazyku sa od prvej kampane výrazne zvýšila a slovo nabralo nový odtieň významu.

Kto by to bol predtým povedal: ľudia boli na NIČ skutočne ochotní prispievať. Počet pravidelných mesačných podporovateľov sa po úvodnej kampani zvýšil o 48 %. Petícia za NIČ je na ceste stať sa najväčšou petíciou v histórii Slovenska.

Slovo NIČ sme si dokonale prisvojili. S VLKom je v súčasnosti už neoddeliteľne spojené. Je jeho symbolom, signálom, zosobnením.

Viac než akákoľvek case study povedia slová samotného klienta:
NIČ predstavuje zhmotnenie našej vízie, filozofie ochrany prírody a práce za posledných viac než 20 rokov. (Juraj Lukáč, náčelník VLKa)