United Consultants

Digital Conzoomer

Ako internet mení naše spotrebiteľské správanie

Ľudia majú svoje nákupné rozhodnutia zautomatizované, nerozmýšľajú nad nimi. Neveríte? Veď len skúste niekoho požiadať, aby vám verbálne opísal svoj prístup k nakupovaniu. Nikdy sa nad tým nezamýšľal. Je to totiž niečo podobné, ako keby ste od neho chceli, aby verbalizoval zaväzovanie šnúrok do topánok. Nákupná stratégia každého človeka je iná, jedinečná; je daná unikátnym mixom hodnôt, ktoré vyznáva a presvedčení, ktorým úprimne verí.

Nakoľko v súčasnosti je každý spotrebiteľ viac-menej digitálny; jeho postoje, hodnoty – a teda aj správanie – do značnej miery určujú informácie, ktoré získava z internetu. Zaujímalo nás preto, ako internet ovplyvňuje spotrebiteľské správanie, a akú rolu hrá internet v nákupných rozhodnutiach ľudí.

ČO SME UROBILI
V druhej polovici roka 2018 sme zrealizovali prieskum Digital Conzoomer; najskôr kvalitatívnu časť prostredníctvom online platformy – ako inak – Opineon a následne kvantitatívnu časť metódou CASI na vzorke 2 000 respondentov. Prieskum bol reprezentatívny vzhľadom na online populáciu Slovenska.

ČO SME ZISTILI
Jedným z kľúčových zistení prieskumu je, že internet sa stal determinantom rozhodovania pre viac ako štvrtinu slovenských spotrebiteľov. Ak majú problém, riešenie hľadajú prostredníctvom Google, internetového fóra alebo sociálnej siete.

ČO Z TOHO VYPLÝVA (pre marketing)
26 % ľudí viac-menej nekriticky preberá z internetu akúkoľvek informáciu, častokrát bez toho, aby si overili jej dôveryhodnosť. Veď čo ak za pozitívnou recenziou na konkrétny výrobok nie je skutočný človek, ale naprogramovaný robot?

Takmer tretina slovenských spotrebiteľov neodmieta re-marketing. Ak sú pri browsovaní po internete opakovane oslovovaní marketingovými ponukami na tovar, o ktorý predtým prejavili záujem, tak 6 % spotrebiteľov to oceňuje, lebo sa im takto podarí nájsť lepšiu ponuku a ďalších 25 % spotrebiteľov vďaka tomu získa lepší prehľad o ponuke na trhu.

Až 35 % slovenských spotrebiteľov je ochotných poskytnúť e-shopu, z ktorého zvyknú nakupovať, svoje osobné údaje výmenou za zjednodušený, zrýchlený nákup v budúcnosti.

SEGMENTÁCIA POUŽÍVATEĽOV INTERNETU
Na základe pokročilých analýz a dataminingových postupov sme vypracovali behaviorálnu segmentáciu slovenských spotrebiteľov. Za kľúčové premenné, ktoré vstúpili do tvorby segmentácie, sme zobrali internetové aktivity ľudí a rolu internetu v ich nákupnom správaní. Výsledkom je 8 rôznych typov digitálneho spotrebiteľa, ktoré sa navzájom líšia svojím internetovým správaním, no v rámci segmentov sú viac-menej homogénne.

VYUŽITIE
Výsledky prieskumu objasňujú mnohé súvislosti online správania slovenských spotrebiteľov, ktoré nie je možné získať štandardnými internetovými analytickými nástrojmi (motivácie, typy používateľov, ich nákupné stratégie a pod.). Digital Conzoomera využilo viacero spoločností a e-shopov pri vylaďovaní svojich online stratégií.